AAA
Dojazd z Ostrołęki
Mapka dojazdu z Ostrołęki
Dojazd autobusem PPKS Ostrołęka Linia Ostrołęka - Goworowo (przez Kamiankę). Autobusy odjeżdżają ze stanowiska nr 4
Godziny odjazdu autobusów:
  • 6:40 H, S
  • 10:30 S
  • 11:50 F
  • 14:30 F
  • 15:50 S
  • 17:45 S
  • 20:20 S
Opis użytych oznaczeń:
A - Nie kursuje w niedziele i święta
F - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
L - Nie kursuje I i II dzień Bożego Narodz.Wielkanocy i Nowy Rok
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
U - Nie kursuje w I dzień świat Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Copyright © 2018 Monar Lipianka