AAA
Kadra
Mariusz Kowarski MARIUSZ KOWARSKI - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, współzałożyciel i kierownik Ośrodka Monar w Lipiance. Z wykształcenia mgr pedagogiki pracy, z Monarem związany od 1989 roku. Od 1991 roku terapeuta uzależnień w Ośrodku Monar w Ostrołęce, od 1993 roku współtwórca programu Poradni Ulicznej w Częstochowie przy Poradni T.R. i P.D.U., następnie przy ówczesnym Punkcie Konsultacyjnym Monar. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Monar" oraz Prezydium Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości . Żonaty z Anettą, ojciec Michała. Jego pasją są biegi długodystansowe i narciarstwo zjazdowe.

Dariusz Kucharski DARIUSZ KUCHARSKI - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, lider zespołu terapeutycznego w ośrodku "Monar" w Lipiance. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ukończył Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Odbył szkolenie w zakresie Krótkiej interwencji terapeutycznej. Od wielu lat związany ze Stowarzyszeniem "Monar", terapeuta w ośrodku "Monar" w Ostrołęce, w ośrodku w Lipiance pracuje od początku istnienia placówki. Zainteresowania: podróże, narciarstwo, militaria.
Małgorzata Zembowicz-Kowalska MAŁGORZATA ZEMBOWICZ-KOWALSKA - psycholog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka wydziału- Społeczna Psychologia Kliniczna oraz Studium Pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Związana ze Stowarzyszeniem Monar. Pracuje jako terapeuta/ psycholog z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Odbyła liczne praktyki i staże między innymi w Szpitalu Bródnowskim, domu dziecka, Poradni Terapii i Profilaktyki Uzależnień. W swojej pracy używa elementów metody Dramy, której uczyła się w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Ma doświadczenie jako trener- zdobyte podczas realizacji projektów szkoleniowych i warsztatowych.

Olga Dylewska OLGA DYLEWSKA - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener grupowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła szkolenie w zakresie Krótkiej interwencji terapeutycznej. Od 10 lat pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, prowadząc terapię indywidualną i grupową. Prowadzi treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz szkolenia z zakresu uzależnień. Współautorka Miejskiej Strategii Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrołęki na lata 2011- 2016. Zainteresowania: podróże, literatura,kulinaria.
Jacek Wysocki JACEK WYSOCKI - certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Związany zawodowo ze Stowarzyszeniem "MONAR" od 2004 roku. Opiekun drużyn sportowych Ośrodka (piłka nożna, siatkówka). Zainteresowania:
sport, muzyka, historia, turystyka górska, modelarstwo.
Marcin Dyrda MARCIN DYRDA - instruktor terapii uzależnień, w trakcie specjalistycznego szkolenia w zakresie terapii uzależnienia od narkotyków przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Wykształcenie wyższe zawodowe (kierunek profilaktyka uzależnień i edukacja zdrowotna), odbyte szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej i etyki zawodowej oraz z zakresu zaburzeń współwystępujących w uzależnieniu. Zainteresowania sport, piłka nożna, piłka ręczna, ping-pong, film, komputery.
Paweł Wądołkowski PAWEŁ WĄDOŁKOWSKI - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr pedagogiki. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, dziećmi i młodzieżą. Ukończył szkolenie w zakresie terapii behawioralno-poznawczej. Pracował jako terapeuta m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień dla Młodzieży ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu oraz w Poradni Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Obecnie współpracuje również z Centrum Pomocy Społecznej Warszawa-Śródmieście. Żonaty, córka Natalia. Zainteresowania: sport, piłka nożna, Siatkówka, jazda na rolkach.
Agnieszka Wysocka AGNIESZKA WYSOCKA - w Ośrodku pracuje od 2002 roku. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku organizacja i zarządzanie oraz studiów podyplomowych: "Psychologia zmiany postaw i zachowań" na Uniwersytecie Warszawskim i "Praktyczna Psychologia Motywacji" na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się współpracą z Narodowym Funduszem Zdrowia, statystyką medyczną, sprawami organizacyjnymi placówki. Zainteresowania: podróże, góry, ezoteryka, joga.

Copyright © 2018 Monar Lipianka