ďťż


Aby poszerzyć i uzupełnić ofertę placówki Ośrodek MONAR w Lipiance realizuje od wielu lat szereg programów skierowanych do osób, które uczestniczyły w terapii lub już ją zakończyły. Aktualnie reali1zowany jest program

"NIE JESTEM INNY" edycja V


Program realizowany przez Stowarzyszenie "MONAR" jako zadanie publiczne zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - program postrehabilitacyjny adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia.

Cel programu: Podstawowym celem programu jest zmniejszenie marginalizacji społecznej uczestników oraz pomoc i wsparcie w powrocie lub wejściu na rynek pracy poprzez działania skierowane na reintegrację społeczną i zawodową, takie, jak: grupy rozwoju osobistego, treningi i warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, zajęcia dotyczące poruszania się po rynku pracy i aktywizacji zawodowej.

Termin realizacji: 04.01.2016 - 31.12.2016

Uczestnicy: Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, które ukończyły terapię w Ośrodku lub są jeszcze w trakcie terapii. Planowana ilość osób w ciągu roku: 30 osób.

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Copyright © 2018 Monar Lipianka